هاست دانلود

هاست دانلود 10000 مگابایت

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وبسرور لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel
موقعیت سرور آلمان
FTP نامحدود
Sub domain نامحدود
Parket domain نامحدود
باز پرداخت 7 روز پس از پرداخت

هاست دانلود 30000 مگابایت

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وبسرور لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel
موقعیت سرور آلمان
FTP نامحدود
Sub domain نامحدود
Parket domain نامحدود
باز پرداخت 7 روز پس از پرداخت

هاست دانلود 50000 مگابایت

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وبسرور لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel
موقعیت سرور آلمان
FTP نامحدود
Sub domain نامحدود
Parket domain نامحدود
باز پرداخت 7 روز پس از پرداخت