هاست معمولی

هاست معمولی 500 مگابایت

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وبسرور لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel
موقعیت سرور آلمان
دیتابیس نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
FTP نامحدود
Sub domain نامحدود
Parket domain نامحدود
باز پرداخت 7 روز پس از پرداخت

هاست معمولی 1000 مگابایت

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وبسرور لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel
موقعیت سرور آلمان
دیتابیس نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
FTP نامحدود
Sub domain نامحدود
Parket domain نامحدود
باز پرداخت 7 روز پس از پرداخت

هاست معمولی 1500مگابایت

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وبسرور لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel
موقعیت سرور آلمان
دیتابیس نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
FTP نامحدود
Sub domain نامحدود
Parket domain نامحدود
باز پرداخت 7 روز پس از پرداخت